คำนวณ บวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่างๆ

ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลขฐานอะไร