ญี่ปุ่น ศัพท์หมวดสี

คลิกเลือกความหมายที่ถูกต้อง

ピンク(pinku)