เกมไอคิว 180 : เล่นทุกวัน ป้องกันสมองเสื่อม
มีเลข 5 ตัว ให้ใช้เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร วงเล็บ
เพื่อทำให้ได้เลขที่ต้องการ

คลิกที่ตัวเลข เครื่องหมาย และ เท่ากับ ได้เลย…


หลักการทางคณิตศาสตร์

การบวก ลบ คูณ หาร ที่ไม่มีวงเล็บ ให้คูณ และ หารก่อน จึงค่อยบวก และลบ..

เช่น 2+3*5 = 17 ครับ ไม่ใช่ 25

โจทย์ใหม่คลิกที่นี่