คำนวณ BSA พื้นที่ผิวร่างกาย

- Mosteller formular : BSA (m2) = Square Root of [ BW(Kg) x Ht(cm.) / 3600 ] -

น้ำหนัก กิโลกรัม
ความสูง เซนติเมตร