ญี่ปุ่น Bushu, radicals

คลิกเลือกความหมายที่ถูกต้อง

示礻