คำนวณ ทรงกลม

คำนวณทรงกลม

เลือกใส่ค่าใดค่าหนึ่ง เพื่อคำนวณค่าที่เหลือ

รัศมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง
พื้นที่ผิว
ปริมาตร