คำนวณวันนัด จำนวนยาเม็ด ดูวันหยุด

Calculate Appointment

Today is Friday August 18, 2017 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
FU 1 week August 25, 2017 3.5 7 10.5 14 21 28 35 42
FU 2 weeks September 01, 2017 7 14 21 28 42 56 70 84
FU 3 weeks September 08, 2017 10.5 21 31.5 42 63 84 105 126
FU 4 weeks September 15, 2017 14 28 42 56 84 112 140 168
FU 5 weeks September 22, 2017 17.5 35 52.5 70 105 140 175 210
FU 6 weeks September 29, 2017 21 42 63 84 126 168 210 252
FU 7 weeks October 06, 2017 24.5 49 73.5 98 147 196 245 294
FU 8 weeks October 13, 2017 28 56 84 112 168 224 280 336
FU 9 weeks October 20, 2017 31.5 63 94.5 126 189 252 315 378
FU 10 weeks October 27, 2017 35 70 105 140 210 280 350 420
FU 11 weeks November 03, 2017 38.5 77 115.5 154 231 308 385 462
FU 12 weeks November 10, 2017 42 84 126 168 252 336 420 504
FU 13 weeks November 17, 2017 45.5 91 136.5 182 273 364 455 546
วันหยุดธนาคาร และราชการ ประจำปีพ.ศ. 2558
วันในสัปดาห์ วันที่ เหตุการณ์ ธนาคาร # ราชการ
พฤหัสบดี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days) 1. วันหยุด 1. วันหยุด
ศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดราชการกระตุ้นท่องเที่ยวได้ยาว 5 วันต่อกัน (ตามมติครม. 1 ต.ค.57) 2. วันหยุด
พุธ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) (wiki) (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) 2. วันหยุด 3. วันหยุด
จันทร์ 6 เมษายน วันจักรี (Chakri Memorial Day) 3. วันหยุด 4. วันหยุด
จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) 4. วันหยุด 5. วันหยุด
อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) 5. วันหยุด 6. วันหยุด
พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) 6. วันหยุด 7. วันหยุด
ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) 7. วันหยุด
อังคาร 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 8. วันหยุด 8. วันหยุด
พุธ 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)## 9. วันหยุด
จันทร์ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) (wiki) (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) 9. วันหยุด 10. วันหยุด
พุธ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday) 10. วันหยุด
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (wiki) (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) 11. วันหยุด 11. วันหยุด
ศุกร์ 31 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้) (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8) 12. วันหยุด 12. วันหยุด
พุธ 12 สิงหาคม วันแม่ (Her Majesty The Queen’s BirthDay) 13. วันหยุด 13. วันหยุด
ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) 14. วันหยุด 14. วันหยุด
เสาร์ 5 ธันวาคม วันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King’s BirthDay) - -
จันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชย วันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King’s BirthDay) 15. วันหยุด 15. วันหยุด
พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) 16. วันหยุด 16. วันหยุด
พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี (New Year’s Eve) 17. วันหยุด 17. วันหยุด
วันในสัปดาห์ วันที่ เหตุการณ์ ธนาคาร ราชการ