ศัพท์อังกฤษ ง่าย แค่คลิกเรื่อยๆ ก็จำได้

คลิกเลือกความหมายที่ถูกต้อง

picture


โปรแกรมคำนวณ แนะนำ