คำนวณ BMR : Basal Metabolic Rate

basal metabolic rate คือ จำนวนพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ต่อวัน หน่วยเป็น แคลอรี่

The Cunningham Formula (RMR):

P = 500+(22*LBM), where LBM is the lean body mass in kg

the BMR value is multiplied by a factor, depending on the person’s physical activity level.

การเลือกระดับการทำงาน

1 = ผู้ป่วยนอนติดเตียง
2 = พนักงานสำนักงาน
3 = แรงงานทั่วไป หรือ วิ่งวันละ 1 ชั่วโมง
4 = กรรมกร หรือ ว่ายน้ำวันละ 2 ชั่วโมง
5 = นักกีฬาอาชีพ

น้ำหนัก กิโลกรัม
ส่วนสูง เซนติเมตร
เพศ ชาย
หญิง
ระดับการทำงาน 1
2
3
4
5