รายการโปรแกรมคำนวณ และโปรแกรมเรียนรู้

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.” – - Eleanor Roosevelt – -

ซอยในถนนนิมมานเหมินท์ และอื่นๆ

ซอยในถนนนิมมานเหมินท์

มักจะมีการกำหนดว่า

วันคู่จอดได้ฝั่งหนึ่ง

วันคี่ จอดได้อีกฝั่งหนึ่ง

น่าสนใจตรงที่ คนที่มีบ้านแถบนั้น

กลับถึงบ้านหัวค่ำ จอดฝั่งหนึ่ง

เที่ยงคืน ต้องย้ายไปจอดอีกฝั่ง

เสียเวลา.  ……………….

ทำไมไม่เปลี่ยนกฎ เป็น

ห้ามจอดเดือนคู่  และ ห้ามจอดเดือนคี่  แทน นะ

————————–

10 อันดับเพลง ปี 2012

  • อันดับที่ 10 เพลง โดนของ
  • อันดับที่ 9 เพลง สบายดีไหม
  • อันดับที่ 8 เพลง แสงสุดท้าย
  • อันดับที่ 7 เพลง คำยินดี
  • อันดับที่ 6 เพลง เสียงที่เปลี่ยน
  • อันดับที่ 5 เพลง ลูกอม
  • อันดับที่ 4 เพลง จบมั้ย
  • อันดับที่ 3 เพลง ร่มสีเทา
  • อันดับที่ 2 เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น
  • อันดับที่ 1 เพลง Gangnam Style

มีเวลา จะหาโอกาสฟัง

ถ้าเพลงเพราะน่าฟัง ผ่านไป 3 ปี ก็ควรจะน่าฟังอยู่

http://shortnote-i.blogspot.com/2012/12/top10song-thai-2012.html