คำนวณ BTU แอร์


ความกว้างของห้อง(เมตร) :
ความยาวของห้อง(เมตร) :
ประเภทของห้อง : ห้องมีความร้อนน้อย (ห้องที่ไม่โดนแดด และเปิดใช้กลางคืนเป็นหลัก)

ห้องมีความร้อนปานกลาง (ห้องที่โดนแดดเล็กน้อย-ปานกลาง และเปิดใช้หลังหมดแดดไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 ชม.)

ห้องมีความร้อนมาก (ห้องที่เปิดใช้กลางวันเป็นหลัก หรือ ห้องที่โดนแดดช่วงบ่ายแล้วเปิดใช้ ช่วงเย็น-ค่ำ)
ความสูงของเพดาน : ต่ำกว่า 2.5 เมตร

สูงกว่า 2.5 เมตร