คำนวณประจำเดือน วันไข่ตก วันจะท้อง

กรณีที่ 1 กรอกวันแรกที่ประจำเดือนมาเป็นครั้งสุดท้าย
และระยะห่างระหว่างรอบเดือน

วันที่
เดือน
พ.ศ.
ระยะห่างระหว่างรอบเดือน วัน

กรณีที่ 2 กรอกวันแรกที่ประจำเดือนมา 2 ครั้งล่าสุด

ล่าสุด วันที่ เดือน พ.ศ.
ก่อนล่าสุด วันที่ เดือน พ.ศ.

กรณีที่ 3 กรอกวันแรกที่ประจำเดือนมา 3 ครั้งล่าสุด

ล่าสุด วันที่ เดือน พ.ศ.
ก่อนล่าสุด วันที่ เดือน พ.ศ.
ก่อนของ
ก่อนล่าสุด
วันที่ เดือน พ.ศ.

โปรแกรมคำนวณ แนะนำ